*25. 3. 1907 Bohumil Dudař – Boža

07.07.2022 12:35

– zpěvák sboru Settleři, redaktor a publicista  

                          v časopise Typografia;

            Dopisy, které potěší (soubor dopisů které autor obdržel v průběhu své 50leté

            činnosti v podniku Politika – Práce - Mír a v činném důchodu, Praha, vlastním

            nákladem, 1993)

            Publikace: 25 mistrů + 1 amatér = Dvacet pět mistrů + 1 amatér : soubor

            malířských a grafických reprodukcí doplněných stručnými životopisy mistrů

            svého oboru (Praha, B. Dudař, 1993)

                          Výběr z časopisu Typografia, který počal vycházet roku 1888: Soubor článků

                          a ukázek výtvarné typografie uveřejněných za padesátileté činnosti autora v

                          podniku Politika-Práce-Mír (Klub přátel Národního technického muzea,

                         Typografie, Praha 1994)

            Výchova mladé typografické generace v minulosti. Vzpomínka na   

            minulé způsoby výuky učňů, před zavedením počítačové techniky (Národní

            technické muzeum, 1996)