*25. 4. 1871 Bořivoj Müller

27.04.2021 10:35

– woodcrafter; v listopadu 1918 se stal členem náčelnictva

                          nově založené organizace Českoslovenští junáci-skauti “Děti Svobody“ a

                          šéfredaktorem nově vzniklého časopisu Děti Svobody (vyšlo pět čísel, první

                          dne 10. 1. 1919); průkopník skautingu, autor příručky Skaut Československý

                          (1920);

                          Středoškolský profesor zeměpisu, kreslení a němčiny;

                          /*Praha/