*26. 12. 1921 MUDr. Milouš Stárek – Pirát – Mahykan (=vlk)

17.03.2022 12:27

woodcrafter;

                           v 70. letech ředitel Ústavu sér a očkovacích látek;

                           V roce 1939 byl Kmen Wahpeton rozšířen o woodcraftery ze Slovenska

                           (Z. Pouba, M. Stárek, J. Mráček) i o další zájemce, povětšinou z Prahy.

                           vedl kmen Sisseton v letech 1945 - 1951,

                           náčelník kmene Wahpeton;

                           Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                           22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                           – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                           o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                           30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                           členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                           náčelnictvo.

                           Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                           účastník ústředního tábora LČSW Tábora velkých dešťů na Sázavě na 

                           Stvořidlech (7. - 17. 7. 1946)

                           Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                           44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                           Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž M. Stárek působil jako člen výboru.

Sněm 2. 11. 1946 mu udělil vyznamenání Řád bisona za osobní statečnost.

Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

akční výbor, v němž nepůsobil.

                           Náčelnictvo a akční výbor svolaly na 11. 4. 1948 řádnou valnou hromadu. 

                           Zprávy činovníků byly přijaty, odstupujícímu výboru bylo uděleno

                           absolutorium. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž M. Stárek působil

                           jako hospodář.

                           účastník setkání s činovníky Tábornického oddělení ČSM ve dnech

                           11. - 12. 3. 1967 ve Veselíkově, instruktor Ústřední tábornické školy ČTU

                           1968 - 1971, náčelník Klubu lesní moudrosti ČTU kmene Lesní hoši – rody

                           Bobři, Lišáci a Vlci (1968);

                           Publikaci E. T. Setona: Svitek březové kůry. Kniha Orlích per vydali

                           v roce 1969 M. Stárek a V. Kysilka v přepracované podobě v pěti svazcích

                           pod názvem Svitek březové kůry (Kniha 1 - Kmenové zřízení,

                           2 - Vudkrafterský táborový řád, 3 - Kniha Orlích per, 4 - Mistrovství lesní

                           moudrosti, 5 - Táboření). Publikace ve formátu A5 byly  rozmnoženy

                           cyklostylem a vydány pro interní potřebu Klubů lesní moudrosti

                           organizovaných v rámci České tábornické unie.

                           publicista v časopise Trail

                           od roku 1973 místopředseda Metodické rady pro pobyt v přírodě ČÚV SSM

                           dlouholetý člen náčelnictva, náčelník Ligy lesní moudrosti v letech 1995 -

                           1999; čestný náčelník Ligy lesní moudrosti – pocta udělená náčelnictvem

                           LLM dne 11. 12. 2005;