*26. 4. 1922 Ing. Jiří Novák – Mýval – Hukwim

12.07.2022 11:54

woodcrafter, člen kmene Wahpeton;

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo, v němž J. Novák působil jako hlasatel – jednatel.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                          44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Novák působil jako místonáčelník.

                          Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada a sněm za účasti 30

                          členů. MUDr. V. Valovič a J. Novák požádali o uvolnění z funkcí v náčelnictvu,

                          s ohledem na pracovní a studijní povinnosti. Sněm poděkoval MUDr.

                          V. Valovičovi za odvedenou práci při obnovení činnosti a udělil mu čestnou

                          hodnost starosta Ligy československých woodcrafterů.

                           Sněm poděkoval J. Novákovi a vyslovil zvláštní uznání a dík za vedení

                           širokého rozsahu ligových záležitostí, agendy nejen vlastní, ale i jiných

                           funkcionářů. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Novák již nepůsobil.                 

                           účastník  Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947                                

                           Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                           11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                           akční výbor, v němž J. Novák působil jako člen.

(Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, co jasně ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl slovenských kmenů).

                           Náčelnictvo a akční výbor svolaly na 11. 4. 1948 řádnou valnou hromadu. 

                           Zprávy činovníků byly přijaty, odstupujícímu výboru bylo uděleno

                           absolutorium. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Novák působil

                           jako jednatel do roku 1951.

/*Vrchlabí/