†27. 12. 2011 Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. – Slunko – Hehun

17.03.2022 12:29

woodcrafter; Kmen

                           Ranné Svítanie (Zvolen) – náčelník rodu Ma-wa-da-ni; Kmen Dakota, Kmen 

                           Wahpekute, Kmen Wahpeton;

                           V roce 1936 S. Kříž zorganizoval „wahpetonskou expedici“ do Bulharska,

                           Rumunska, Turecka, na ostrovy Prinkipi v Marmarském moři a do Řecka.

                           Až jeho plán dostat se do Iránu ztroskotal, protože osel zakoupený v Malé

                           Asii na nošení zavazadel v noci utekl, nebo byl odcizen původním majitelem.

                           Členem této expedice byl též B. Vaněk.

                           V roce 1936 E. T. Setona a jeho paní uvítali v Chebu (po příjezdu z Německa)

                           dva zástupci organizace YMCA a tři zástupci Ligy: prof. M. Seifert, S. Kříž,

                           náčelník kmene Wahpeton, mladý woodcrafter Z. Pouba z Kmene Ranné

                           Svítanie ze slovenského Zvolena (na žádost prof. M. Seiferta) a MUDr.

                           A. Javor.

                           V roce 1939 byl Kmen Wahpeton rozšířen o woodcraftery ze Slovenska

                           (Z. Pouba, M. Stárek, J. Mráček) i o další zájemce, povětšinou z Prahy.

                           Po válce byl nejprve jednatelem přípravného výboru Ligy československých

                           woodcrafterů (od 22. 5. 1945), řádně byl zvolen jednatelem 30. 9. 1945 na

                           valné hromadě spolku. Liga československých woodcrafterů oznámila

                           obnovení své činnosti 22. 5. 1945 a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní

                           bezpečnosti přehled o činnosti Ligy do jejího rozpuštění.

                           Obnovení činnosti LČSW bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                           Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů

                           LČSW. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena. Z voleb

                           vzešlo nové náčelnictvo LČSW, v němž Z. Pouba působil jako člen výboru.

                           účastník  Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947            

                           vysokoškolský pedagog, významný vědec v oboru geologie ložisek

                           a nerostných surovin; titul emeritní profesor UK v Praze udělen 14. 11. 1994;