*27. 4. 1912 Prof. MUDr. Eugen Malý, DrSc.

12.07.2022 11:56

– slovenský woodcrafter, Kmen Ranné

                          Svitanie (Zvolen, 1930 - 1933 ukončil členství);

                          dermatovenerolog. Od roku 1946 působil na kožním oddělení v Košicích,

                          roku 1948 byl pověřen vedením. V roce 1956 se stal vedoucím radio-

                          dermatovenerologické katedry a od roku 1961 vedoucím katedry

                          dermatovenerologické LF UPJŠ v Košicích. Publikace z oboru.

                          /*Mojmírovice (okr. Nitra)/