†27. 4. 1977 Jiří Mihule

12.07.2022 11:56

studoval na pražské konzervatoři hru na hoboj a skladbu u K. B.

                          Jiráka; působil jako hobojista v libereckém divadle, poté hudební redaktor

                          v DILIA; kniha - sbírka dopisů Duše trampa, 1931 (hudba, spolu s J. Muchou      

                          - Klackem a I. Horným); textař (písně Bu-bu-bu- polka - hudba K. Růžička,

                          Jednu radost mám - hudba K. Kozel, Oči čokoládové - hudba F. Kudrna)

                          skladatel – Sonáta pro hoboj a oktet, Jaro v Čechách – pro hoboj a orchestr,

                          Oravskou fantazii pro housle a klavír (1928), Smyčcový kvartet (1937),

                          Předehru (1940), Středověkou suitu (1941), Dechový kvintet (1945), Koncert

                          pro klarinet a orchestr (1953), suitu Rozmarné léto (1955), Májovou suitu

                          (1957); balet Modravá země na libreto Miroslava Bureše 1993         

                          /†Benešov/