†27. 5. 2002 P. Jan Niebauer – Wo

18.07.2022 13:33

woodcrafter, člen Kmene Bílý Slunovrat a Mohykán;

                          člen LČSW od roku 1931 do roku 1947;

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                          Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena. Z voleb vzešlo nové

                          náčelnictvo, v němž J. Niebauer působil jako jednatel.

                          Z LČSW odešel 22. 3. 1947;

                          obsáhlá studie Ernest Thompson Seton očima křesťana (1946), studie

                          Sušický básník Miloš Seifert (1951), studie Miloš Seifert (1979),

                          monografie Viliam Valovič (1989), vzpomínková kniha U hasnoucího

                          ohníčku (Šrámizdat, Brno, 1991);

                          pro časopis LLM Bizoní vítr 1993 - 1994 napsal seriál Postavy z dějin 

                          woodcrafterského hnutí u nás, dále v č. 2-93 Děti svobody;

                          evangelický farář; spisovatel a publicista; křesťanské úvahy  Paní Jitřenka

                          (1943),

                          od roku 1955 kazatel Jednoty bratrské, v letech 1959 - 1972 byl redaktorem

                          časopisu Jednota bratrská a Hesel Jednoty bratrské (1972 - 1973);

                         /†Kleve, SRN/