*28. 2. 1901 Josef Kumok

14.04.2021 13:41

– pseudonym Josef Dvořáček – hudební skladatel, především

                          filmová hudba k 18 filmům v letech 1932 - 1938; žid, v roce 1939 emigroval             

                          do Buenos Aires, kde se stal dirigent filharmonie; písně (720!) Ať si, ať..., Má

                          krásná seňorito, Maličká, chceš být moje holčička, Modré z nebe, Píseň

                          domorodce - Lká ukulele tmou, Píseň o karetní hře, Portorico - text

                          Fr. Vodička a K. Tobis (1932), Rosita, Rosita - text Fr. Vodička a K. Tobis

                          (1932), Ta naše jedenáctka - text Otakar Hanuš, Tys nejkrásnější ženou

                          všech žen, V dál když prchne mládí, hudba Znám jednu malou dívenku - text

                          K. Zelený