*28. 2. 1932 Gustav Ginzel

13.05.2022 09:52

majitel Hnojového domu na Jizerce