†28. 2. 2017 Ing. Arch. Eduard Alexy – Lexo

13.05.2022 09:53

publicista, humorista, kreslíř,

                          karikaturista;

                          narodil se v učitelské rodině, ve 4 letech se přestěhoval s rodiči do Bratislavy,

                          studoval urbanismus na Fakultě architektury Státní technické univerzity

                          v Bratislavě, absolvoval v roce 1959; pracoval v Chempiku, slovenskom

                          ústave památkovej starostlivosti a ochrany přírody, Projektovom ústave

                          kultury a Výstavbe hlavního mesta Bratislavy (dnešní Generálny investor

                          Bratislavy);

                          v roce 1962 se oženil s Márií Soldánovou, narodili se jim dvě děti – Adriana a

                          Stanislav a v roce 1993 vnuk Tomáš;

                          v roce 1983 si na Slimačom potoke (Grófskom jarku) pod Pajštúnom

                          v Malých karpatech vybudoval camp a v roce 1997 spolu se synem boudu

                          nové Gross Ventre na míste staré vypálené boudy; i nová bouda byla

                          vypálena – v květnu 2002;

                          Pro národní park Nízké Tatry nakreslil sérii piktogramů;

                          spolupracoval s trampskými časopisy Trampský spravodaj, Severka, Puchejř,

                          TAM- TAM, Pagoda a Tramp, s weby Trampnet.sk a AhojAhoj.sk;

                          publikace Chechták č. 5 /Lexoviny/, Avalon, 1999, (ilustrace publikací 

                          Špiritusový Dany s.r.o., 1997; Hap-čííi alebo zodrané Timove spisy No. 2,

                          1999, Keď neprší, aspoň kvapká, 2002; Príbehy trpaslíka Trampulíka,

                          2004; Vander jako malina, 2008);

                          monografie Lexoviny (kreslené vtipy z časopisu Severka z let 1989 - 2009),

                          Severka 2011; monografie Lexo – výber  z tramskej tvorby (Trampské

                          búdy, chaty, horarne, lodenice, ilustrácie,  oznámenia, piktogramy, PF,

                          kreslené vtipy – vše z let 1980 - 2017, editoři  Adriana  Alexyová a Stanislav

                          Alexy – Blano, Severka 2017;

                         /*Nitra/