*28. 7. 1906 Marie Šimsová (rozená Kohoutková) – Rorejs

22.07.2021 10:38

woodcrafterka;

                            Od primy pod vlivem m. Seiferta skautovala; nejprve byla členkou Dětí

                            Živěny, družiny Hiawatha, později stráží v Křižatkách u Berouna.

                            Matka Anna rozená Štětková, učitelka ve Vesně, otec Oldřich. Dva mladší   

                            bratři Jaroslav a Oldřich a sestra Libuška, zemřela v pěti letech.

                            Jako externistka chodila na reálné gymnázium v Berouně, poté studovala na              

                            fakultě filosofické University Karlovy.

                            Dne 15. 4. 1920 vystoupila z církve římskokatolické a vstoupila do církve

                            československé.

                            Ve 20. letech vedla kmen Mohawků (Křižatky).

                            V roce 1922 vstoupila spolu s L. Neumannovou do KSČ v Berouně, dostala

                            stranický úkol aby v Lize založila stranickou buňku, to odmítla a z KSČ po              

                            týdnu vystoupila.

                            Členka Rady důvěrníků LLM.

                            Členka redakční rady časopisu Vatra (3. ročník, 1924 - 1925), měla na

                            starosti expedici časopisu, tištěn v tiskárně v Hořovicích

                            Roku 1927 se provdala za Jaroslava Šimsu, se kterým měla později tři děti.

                            Synové Pavel a Jan byli od roku 1943 členy Liščího kmene v Praze.