*28. 8. 1927 Juraj Berčík – Malsun

05.08.2022 12:54

– woodcrafter; člen kmene Ojibway z Bratislavy –

                          účastník tábora na Waldenu pod Smrekovicou (od 3. 7. 1947;

                          účastník tábora kmene Ojibway na Waldenu na říčce Belá ve dnech

                          14. - 30. 7. 1949, během tábora se konala kmenová Čotokva a po táboře

                          15 účastníků absolvovalo putovní tábor přes Nízké Tatry do Slovenského

                          ráje (30. 7. – 14. 8. 1949);

                          člen táborové rady (hlasatel) na kmenové Čotokvě, kterou uspořádal ve

                          dnech 15. - 30. 8. 1949 Kmen Ojibway na Waldenu pod Smrekovicí v Nízkých

                          Tatrách na Slovensku;

                          Slovenský chemik, vysokoškolský pedagog, publicista - Potenciometria (Juraj

                          Berčík a Juraj Tölgyessy; Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej

                          literarúry, 1957), Vodivostné a dielektrické merania v chemickej analýze:               

                          konduktometria, DK-metria, vysokofrekvenčné titrácie (Bratislava: Slovenské

                          vydavateľstvo technickej literatúry, 1962