*29. 12. 1906 Oldřich Straka – Kujon (T. O. Údolí návratu, zakládající člen)

17.03.2022 12:33
– fotograf;                    
                           narodil se v rodině strojvůdce Františka Straky 
                           (1879–??) a jeho manželky Emanuely, rozené Ballákové (1883–??).
                           Během hospodářské krize ve třicátých letech pracoval jako fotoreportér pro 
                           různé noviny a časopisy (např. Ahoj na neděli poté Ahoj na sobotu, Pestrý 
                           týden, Světozor, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Svět práce). 
                           Spolupracoval také se zahraničními agenturami. 
V týdeníku Ahoj, vydávaným v letech 1933 až 1943 nakladatelstvím Melantrich, využil Oldřich Straka toho, že sám byl trampem s přezdívkou Kujon Straka. Patřil totiž k zakládajícím členům osady Údolí návratu, kterou založil se svými kamarády v roce 1929 (na fotografii zakladatelů osady je tím osadníkem úplně dole).
Jeho fotografie z prostředí osad, sportovních trampských závodů a vandrů focené pro Ahoj, mají dnes mimořádnou hodnotu nejen dokumentární, ale zejména pro svojí kvalitu, která se výrazně odlišuje od naprosté většiny jiných trampských fotografií té doby. Byl samoukem, přesto byly jeho snímky kompozičně vyvážené se smyslem pro celek i detail. 
                           Tématem jeho fotografií byli bezdomovci, žebráci, nejchudší vrstvy  
                           pražských dělníků (tedy i trampové) a malých zemědělců z venkova. 
                           Před vypuknutím války začal pracovat v reklamě u Bati ve Zlíně, kde si 
                           doplnil vzdělání pro obor fotografování a kde zůstal do konce války. 
                           K reportážní fotografii se po válce už nevrátil. Od roku 1945 pracoval ve 
                           fotooddělení Centrotexu a Československé obchodní komory. 
                           Od roku 1956 se věnoval také barevné krajinářské fotografii a dokumentaci     
                           folklóru.
                           Publikace s jeho fotografiemi: 
                           MRÁZKOVÁ, Daniela; REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie.               
                           Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-0015-X.
                           STRAKA, Oldřich; RUTTE, Ladislav. Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci. TISK, 
                           spol. s.r.o., Zlín, 1942
                           Poesie rodné země. Fotografie O. Straky a verše českých básníků. Orbis, 
                           Praha, 1952
                           /*Vršovice, nyní Praha/ 

– fotograf;                   

                           narodil se v rodině strojvůdce Františka Straky

                           (1879–??) a jeho manželky Emanuely, rozené Ballákové (1883–??).

                           Během hospodářské krize ve třicátých letech pracoval jako fotoreportér pro

                           různé noviny a časopisy (např. Ahoj na neděli poté Ahoj na sobotu, Pestrý

                           týden, Světozor, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Svět práce).

                           Spolupracoval také se zahraničními agenturami.

V týdeníku Ahoj, vydávaným v letech 1933 až 1943 nakladatelstvím Melantrich, využil Oldřich Straka toho, že sám byl trampem s přezdívkou Kujon Straka. Patřil totiž k zakládajícím členům osady Údolí návratu, kterou založil se svými kamarády v roce 1929 (na fotografii zakladatelů osady je tím osadníkem úplně dole).

Jeho fotografie z prostředí osad, sportovních trampských závodů a vandrů focené pro Ahoj, mají dnes mimořádnou hodnotu nejen dokumentární, ale zejména pro svojí kvalitu, která se výrazně odlišuje od naprosté většiny jiných trampských fotografií té doby. Byl samoukem, přesto byly jeho snímky kompozičně vyvážené se smyslem pro celek i detail.

                           Tématem jeho fotografií byli bezdomovci, žebráci, nejchudší vrstvy 

                           pražských dělníků (tedy i trampové) a malých zemědělců z venkova.

                           Před vypuknutím války začal pracovat v reklamě u Bati ve Zlíně, kde si

                           doplnil vzdělání pro obor fotografování a kde zůstal do konce války.

                           K reportážní fotografii se po válce už nevrátil. Od roku 1945 pracoval ve

                           fotooddělení Centrotexu a Československé obchodní komory.

                           Od roku 1956 se věnoval také barevné krajinářské fotografii a dokumentaci    

                           folklóru.

                           Publikace s jeho fotografiemi:

                           MRÁZKOVÁ, Daniela; REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie.              

                           Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-0015-X.

                           STRAKA, Oldřich; RUTTE, Ladislav. Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci. TISK,

                           spol. s.r.o., Zlín, 1942

                           Poesie rodné země. Fotografie O. Straky a verše českých básníků. Orbis,

                           Praha, 1952

                           /*Vršovice, nyní Praha/