*29. 5. 1892 Ladislav Görlich

18.07.2022 13:35

člen předválečného JLC;

                       zubní lékař a socialistický publicista; po maturitě na I. českém gymnáziu

                          v Brně vystudoval v letech 1912 - 1918  Lékařskou fakultu University Karlovy

                          v Praze. 

                          V letech 1920  - 1921 jeden z představitelů levicového křídla Realistického

                          klubu; v letech 1921 - 1928 člen KSČ, vyloučen pro kritiku podřízenosti strany

                          Komunistické  internacionále jako protagonista „zinověvovsko-trockistické

                          úchylky“; v roce 1921 spoluzakladatel, v letech 1923 - 1925 a 1928 byl

                          předsedou Socialistické společnosti; funkcionář Společnosti pro hospodářské

                          a kulturní sblížení s novým Ruskem a činovník proletářské tělovýchovy.

                          Ve druhé polovině 30. let kritik „moskevských procesů“ a stalinské diktatury

                          vůbec. poté až do 1948 politicky činný v  čs. sociální demokracii.

                          Autor řady publikací (Proč roste klerikalismus, 1924; Agrární otázka v ruské

                          revoluci, 1924; T. G. Masaryk a dnešek, 1945; Masaryk a marxismus, 1946;

                          Demokracií k socialismu, 1946).

                          /*Polička /