* 3. 5. 1961 Ing. Ján Dulla – Modok (zakládající člen T. Z. Severka, Martin, 1990)

01.06.2021 12:35

                        woodcrafter; náčelník slovenské LLM, náčelník kmene Ďaleká cesta; redaktor

                        a publicista Severka; História a budúcnosť trampingu v žilinskom regióne

                        (Turiec, Žilina, Orava, Kysuce) - autoři A. Mezei, J. Matzová a J. Dulla, (200 ks, 

                        I. vydání 2015; 200 ks, II. vydání - upravené a doplněné, 2016, ISBN 978-80-

970066-4-8)