*30. 3. 1997 Renáta Nová (Dolní Bělá) – Trenky

07.07.2022 12:41

studentka SSUPŠ Zámeček v Plzni;

                          prozaička (Trapsavec 2014, 2016) Zkouška z dospělosti (předmluva

                          M. Valina, ilustrace autorka, foto archiv autorky, sbírka povídek, edice

 Trapsavecké miniatury č. 68, 2018); publikovala ve sborníku Zpoždění  

 slunečního vlaku (Kalendář plzeňský na rok 2020; prolog Jindřich Kout,

 ilustrace Marie Zajíčková, 12 povídek dvanácti trapsaveckých autorů;  

 Knihovna města Plzně, Pro Libris, 2019);

                          Spolu s M. Valinou organizátorka pořadu Mladé tužky v Plzni;