*30. 4. 1936 Ladislav Vencálek

27.04.2021 10:39

promovaný geolog; novinář, literát, textař, redaktor

                          měsíčníku Zálesák (1969), vydávaného Zálesákem – Československým svazem

                          pro pobyt v přírodě;

                          Přehled petrografie severních svahů Malého Dědu - diplomová práce (Mgr.)-

                          Katedra mineralogií a petrografií přírodovědecké fakulty MU v Brně, 1959.

                          /*Brno/