†30. 9. 1941 Vratislav Šantroch – Hart Hobard (pseudonymy Hart a -tvrdý-; spoluzakladatel T. O. Tajmyr /Taymir, Německý Brod)

20.12.2021 15:19

– narodil se

                          v Rovensku pod Troskami, ale dětství a mládí prožil s rodiči v Německém

                          (dnes Havlíčkově) Brodu.

                          Studoval  na brodském gymnáziu, ze studia byl vyloučen těsně před

                          maturitou, spolu s dalšími osmi studenty a s dvěma učni napsal na katolický

                          kostel a hřbitovní zeď „Ať žije SSSR!“, na základě obžaloby ze dne 12. 4. 1930

                          nesměli být přijati do žádné jiné střední školy v Československu.                    

                          Odešel do Prahy, kde se stal organizátorem celostátní trampské sleziny

                          22. 11. 1931 v Bezovce v Praze - Žižkově – snažil se o založení Svazu

                          trampských osad a klubů - pro nezájem se neujal; majitel, vydavatel,

                          redaktor a publicista v časopisu Oheň (1932) - původně časopis

                          Spartakových skautů práce; odbojář, člen KSČ a redaktor Haló novin, psal

                          také do Rudého práva a Tvorby;  jako komunistický novinář odešel v roce             

                          1936 do Španělska a publikoval burcující reportáže z Madridu, popisující boj

                          španělských vlastenců a interbrigadistů proti vojskům generála Franca.

                          Po porážce španělské republiky se vrátil do Československa a po okupaci

                          německými vojsky se aktivně zapojil do protifašistického  odboje. Později byl

                          zatčen, mučen, ale nikoho neprozradil a byl popraven. Po osvobození

                          mu prezident E. Beneš udělil za mimořádnou  statečnost Řád zlaté hvězdy –

                           in memorian.

                          /†Praha/