*31. 3. 1962 Vítězslava Felcmanová – Vitolda (Praha)

07.07.2022 12:42

lékárnice; básnířka a prozaička;

                          Od čtrnácti let žije v Praze, pracuje v lékárně v Psychiatrické léčebně

                          v Bohnicích, kde začala publikovat své verše v časopisu pro zaměstnance.

                          V roce 2001 zhudebnila svou báseň Souboj v parku a zúčastnila se autorské

                          písňové soutěže Růže od Casanovy v Duchcově, kde za píseň Duel v zimním

                          parku získala 1. místo, dle slov jednoho z porotců právě hlavně za text.

                          Kromě psaní se věnuje také keramice, s přáteli z keramické dílny občas

                          vystavuje své práce v galerii U lékárníka. Vzhledem k tomu, že se její dvě děti

                          pomalu staví na vlastní nohy, má více času na svou práci a chce napsat

                          napínavou tlustou knihu ... (Trapsavec 2016, 2021);

                          sbírka Do oblak (předmluva Bronislava Bacílková – Broňa, sestra; edice

                          Trapsavecké miniatury č. 71, 2018; básně ve sborníku Řeka úsvitu: Almanach

                          české poezie 2017, nakladatelství Milan Hodek, Paper Jam;                                     

                          /*Karlovy Vary/