†31. 8. 1941 Josef Krejčík

10.08.2021 15:59

woodcrafter (Brno); odborný učitel, publikace z oboru

                          přírodních věd, autor učebnic;

                          ve dnech 1. – 16. 7. 1927 vedl spolu s M. Seifertem letní táboření Ligy pro

                          výchovu přírodou na Waldenu pod Smrekovicou v Nízkých Tatrách;

                          Na výročním sněmu Ligy pro výchovu přírodou – Moudrost lesa dne

                          15. 1. 1928 se  pro nedostatek času vzává funkce starosta J. Procházka, na

                          jeho místo je jako 2. starosta Ligy pro výchovu přírodou – Moudrost lesa

                          zvolen J. Krejčík.

                          Od roku 1927 podnikal Jaroslav Šimsa jako náčelník LLM kroky

                          k opětovnému sjednocení woodcraftu v Československu, pro jeho

                          dlouhodobou nemoc došlo ke sjednocení až na podzim 1928.

                          Jako člen náčelnictva sjednocené Ligy československých woodcrafterů

                          (LČSW) byl J. Krejčík zvolen Radou důvěrníků dne 21. 10. 1928. Rada

                          důvěrníků se konala ve dnech 20. - 21. 10. 1928 ve Studentském domově

                          v Praze II – Na Slupi. 

                          Slučovací sněm tehdejších woodcrafterských organizací (Ligy pro výchovu

                          přírodou a Ligy lesní moudrosti) proběhl v květnu 1929 na Samechově.

                          Na mimořádném sněmu LČSW, který se konal 12. 10. 1930 v Brně byl opět

                          zvolen členem náčelnictva.

                          /†Kníničky u Brna, dnes součást Brna; utonul v bystrcké přehradě/