* 4. 1. 1952 PhDr. Arne B. Mann, CSc.

07.04.2022 09:11

- přední slovenský etnolog-romista, žije v Bratislave.

 Vystudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor národopis (1978), titul   

 PhDr. získal v roce 1980 a CSc. v roce 1997.

 Autor studie Obrady prijímania nových členov do trampskej osady

 (in: Čas života, Blok, Brno, I. vydání 1985) – studie byla vydána i jako 

 samizdat; po napsání této studie byl přeřazen do oblasti rómskej kultury;

           Působil jako vědecký pracovník na Katedře etnológie Filozofickej fakulty UK

           v Bratislavě a od roku 1983 v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied.

           Svoji vědeckou činnost orientuje na dějiny Romů včetně holokaustu Romů,

           náboženské představy Romů, sociální a duchovní kulturu, řemesla a

           zaměstnání atd..

                        Působí jako externí pedagog na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1995 –

                        současnost), Filozofickej fakulte UKF v Nitre, (2001 – 2009) a Fakulte

                        humanitních studií (predtým Institut základní vzdělanosti) UK v Praze

                        (1998 – 2016).

                        Je autorem desítek odborných studií a editorem několika sborníků (např.

                        Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku.

                        Bratislava 1992; Boh všetko vidí / O Del sa dikhel. Duchovný svet Rómov

                        na Slovensku, Bratislava 2003; Nepriznaný holocaust. Rómovia v rokoch

                        1939 – 1945. Bratislava 2007 a iné).

                        Je autorem publikace Rómsky dejepis. Bratislava 2000 a Rómski kováči na

                        Slovensku /Roma Blacksmiths in Slovakia. Bratislava 2018.

                        Ocenění:

                        2003 – Pamětní medaile udělená prezidentem SR Rudolfom Schusterem

                        a Nadáciou Solidarita při příležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu

                        a rasového násilia;

                        2003 – Cena Národopisnej spoločnosti pri SAV v kategorii publikační činnost

                        (společně s M. Kováčom) za publikaci Boh všetko vidí;

                        2014 – Cena Romipen, udělená Ministerstvem vnitra SR a zplnomocněncem

                        vlády SR pro romské komunity;

                        2019 – Cena Lúč z tmy udělovaná občanským sdružením EduRoma a Ústavom

                        romologických štúdií UKF v Nitre.