† 4. 12. 1966 Eugen Schart – Potkan

17.03.2022 12:08

– woodcrafter – začínal ve Kmeni Táborité vedeným

                          J. Fischerem, později ve Kmeni Sov náčelníka Jaroslava Šimsy.

                          V roce 1923 zavedl pro oběžníky LLM název Hlasatel.

            V roce 1925 sekretář LLM, blízký spolupracovník Jar. Šimsy a M. Vavrdy,

            s nimi a s jejich rodinami udržoval přátelství. Dlouholetý člen

                          náčelnictva předválečné i poválečné LLM i LČSW.

                          Od roku 1927 jednatel LLM.