* 4. 4. 1896 MUDr. Jan Včelák – Čmeli

27.04.2021 10:14

skaut a tramp, generální tajemník Masarykovy

                        ligy proti tuberkulóze; publicista Národní listy (1922);

                        publikace - Čo má každý občan vedieť o tuberkulóze? (Liptovský Svätý

                        Mikuláš, [s.n.],  1931, Čo má každý vedieť o tuberkulóze (Liptovský

                        Svätý Mikuláš : [s.n.], 1931), Lidová přednáška o tuberkulose (Praha,:

                        nákladem Masarykovy ligy proti tuberkulose, 1938?), Něco málo

                        o tuberkulose (Nákladem Masarykovy ligy proti tuberkulose, 1940) 

                        odbojář proti nacistům, popraven v Mauthausenu;