* 4. 4. 1916 RNDr. Zdeněk Vlastimil Špinar, DrSc. – Ran

27.04.2021 10:14

vůdce 1. oddílu Junáka poté

                         woodcrafter – člen Ligy lesní moudrosti (člen kmene Wahpeton);

                         V roce 1935 přijat na Univerzitu Karlovu – obor přírodověda a chemie, studia

                          dokončil v roce 1945 po přestávce vynucené uzavřením vysokých škol nacisty;

                          poté působil jako asistent na paleontologickém ústavu UK, v roce 1965 byl

                          jmenován profesorem přírodovědecké fakulty UK, kde působil do odchodu do

                          důchodu v roce 1981; jeho učitelem byl prof. J. Augusta;

                          paleontolog – publikace Stromatoporoidea moravského devonu ( s.n., 1949), 

                          Zpráva o paleontologických výzkumech křemenců na severním svahu od

                          Vrbna ve Sl. v roce 1950 (Ostrava : s.n., 1950), Základy paleontologie

                          bezobratlých (Praha, ČSAV, 1960), Systematická paleontologie bezobratlých

                          (Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1965), Úvod

                          do zoopaleontologie (určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty    

                          Univerzity Karlovy v Praze; Praha, SPN, 1965), anglická publikace Tertiary

                          Frogs from Central Europe (Třetihorní žáby střední Evropy; Praha,

                          Academia, 1972), Encyclopédie de la préhistoire - Les animaux et les hommes

                           préhistoriques (illustrations de Zdenek Burian; z češtiny do francouzštiny

                          traduit par LucienneGaullieur-L’Hardy; Maquette: B.Trita; Croquis:

                          A. Benešová; Paris : Farandole, 1973, 1974, 1975, 1976); Velká kniha

                          o pravěku (ilustroval Z. Burian; Praha, Artia, 1983, Aventinum 1995, 2000,

                          2001 a 2005), Paleontologie obratlovců (ilustrace Z. Burian, Praha,

                          Academia, 1984), Život před člověkem (ilustrace Z. Burian, 1984; anglická

                          verze Life Before Man, New York, Thames and Hudson, 1995), Libické pověsti

                          (připravili Jana Hrabětová a Z. Špinar (Libice nad Cidlinou, MNV, 1985),

                          Paleontologie (Praha, SNTL – Státní nakladatelství technické literatury, 

                          1986), Kniha o pravěku (ilustrace Z. Burian; Praha, 1988), Velcí dinosauři

                          (příběh evoluce gigantů; Z. Špinar, Philip J. Currie; ilustroval Jan Sovák;

                          z angličtiny přeložil Jiří Bumbálek; Praha : Aventinum, 1994, 1998, 1999,

                          2000);

                         /*Čáslav/