† 5. 3. 1992 František Kupka – Jánošík – Jánoš

07.07.2022 12:14

woodcrafter; vystudoval Učitelský ústav

                        v Příbrami. Učil na Volné škole práce v Kladně, na Legii malých v Praze,

                        v Lysolajích aj. Po válce školní inspektor. Od roku 1914 členem  kmene Obce

                        Psohlavců v Příbrami, vedeného PhDr. J. Hořejším, který později sám vedl.

                        Zodpovědný redaktor časopisu Vatra (2. ročník, 1923 - 1924).

                        Náčelník LLM v letech 1925 - 1926.

                        Přítel P. Koudely a M. Vavrdy.

                        dne 27. 10. 1990 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání Řád Čestné lilie

                        v trojlístku – zlatý stupeň