* 5. 4. 1962 Mgr. Renata Mayerová

12.07.2022 11:23

– historička a archivářka, publicistka (Výstava

                        Tramping v proměnách času In: kniha Meziválečný tramping na

                        Rakovnicku, 2009; editorka a publicistka ve sborníku Subkultura

                        trampingu ve světle vědeckého výzkumu – otázky z historie III. (SOA

                        Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.; 2018);