† 6. 10. 1941 Ing. Jiří Vejrosta – Prášek

09.02.2022 12:54

student zeměměřičského inženýrství Fakulty

                          stavební VŠT v Brně, člen Kostufry, účastnil se od roku 1937 bojů ve

                          Španělsku jako interbrigadista. V době nacistické okupace byl zapojen

                          v odboji KSČ (instruktor ústředního vedení). Zemřel zřejmě na vězeňském

                          oddělení Nemocnice u sv. Anny. Není uvedeno výslovně „sebevražda“, ale jako

                          příčina úmrtí napsáno „Intox. medic.“ (otrava léky). Inženýr in memoriam

                          (17. 11. 1947), vyznamenán válečným křížem a řádem Bílého lva II.