* 6. 2. 1926 Prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc. – Haryk (Brno)

14.04.2021 13:20

– woodcrafter, člen obnoveného 

                        poválečného Kmene Ohně (Brno);

                        univerzitní profesor, antropolog, zakladatel a budovatel Pavilonu Antrophos;

                        v letech 1958 - 1971

                        ředitel Moravského (zemského) muzea v Brně;

                        prezident ICOM (Mezinárodní rady muzeí) v letech 1971 - 1977;

                        prezident Evropské antropologické společnosti v letech 1981 - 1984; 

                        zasloužil se o zřízení Lybijského národního muzea v Tripoli (1975  - 1986);

                        zakladatel a od roku 1986 ředitel ústavu Antrophos;

                        zakladatel katedry muzeologie

                        od roku 1990 profesor antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy

                        univerzity v Brně.

                        /*Brno/