† 7. 10. 1976 prof. RNDr. Bohuslav Fott, DrSc.

09.02.2022 12:56

woodcrafter, v dětství žák M. Seiferta a

                          člen jím vedeného kmene Rudých jazyků Příbram; během vysokoškolského

                          studia byl členem pražského kmene Cedrů; ve dnech 1. – 16. 7. 1927 se

                          zúčastnil letního táboření Ligy pro výchovu přírodou na Waldenu pod

                          Smrekovicou v Nízkých Tatrách;

                          na zasedání ústředního výboru (náčelnictva) Ligy čs. Woodcrafterů

                          dne 29. 3. 1931 se M. Seifert vzdal pozice náčelníka, kterou převzal

                          MUC. V. Valovič a B. Fott je jmenován místonáčelníkem; 

                          vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze; stal se

                          profesorem UK a doktorem biologických věd; byl členem několika

                          zahraničních vědeckých společností a prezidentem Mezinárodní aldologické 

                          společnosti;

                          /† Praha/