† 8. 2. 2007 MUDr. Milouš Stárek – Pirát – Mahykan (=vlk)

13.05.2022 09:37

woodcrafter;

                         V roce 1939 byl Kmen Wahpeton rozšířen o woodcraftery ze Slovenska

                         (Z. Pouba, M. Stárek, J. Mráček) i o další zájemce, povětšinou z Prahy.

                         vedl kmen Sisseton v letech 1945 -1951,

                         náčelník kmene Wahpeton v letech 1990 - 2007;

                         Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                         22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                         – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                         o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                         30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                         členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                         náčelnictvo.

                         Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                         účastník ústředního tábora LČSW Tábora velkých dešťů na Sázavě na 

                         Stvořidlech (7. - 17. 7. 1946)

                         Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                         Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena. Z voleb vzešlo nové

                         náčelnictvo, v němž M. Stárek působil jako člen výboru.

                         Sněm 2. 11. 1946 mu udělil vyznamenání Řád bisona za osobní statečnost.

                         Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                         11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                         akční výbor, v němž už nepůsobil.

                         účastník  Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947            

                         Náčelnictvo a akční výbor svolaly na 11. 4. 1948 řádnou valnou hromadu. 

                         Zprávy činovníků byly přijaty, odstupujícímu výboru bylo uděleno

                         absolutorium. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž M. Stárek působil

                         jako hospodář.

                        Účastník setkání s činovníky Tábornického oddělení ČSM ve dnech

                        11. - 12. 3. 1967 ve Veselíkově, instruktor Ústřední tábornické školy ČTU

                        1968 - 1971, náčelník Klubu lesní moudrosti ČTU kmene Lesní hoši – rody

                        Bobři, Lišáci a Vlci (1968);

                        Publikaci E. T. Setona: Svitek březové kůry. Kniha Orlích per vydali

                        v roce 1969 M. Stárek a V. Kysilka v přepracované podobě v pěti svazcích

                        pod názvem Svitek březové kůry (Kniha 1 - Kmenové zřízení,

                        2 - Vudkrafterský táborový řád, 3 - Kniha Orlích per, 4 - Mistrovství lesní

                        moudrosti, 5 - Táboření). Publikace ve formátu A5 byly rozmnoženy

                        cyklostylem a vydány pro interní potřebu Klubů lesní moudrosti

                        organizovaných v rámci České tábornické unie.

                        publicista v časopise Trail  /

                        dlouholetý člen náčelnictva, náčelník Ligy lesní moudrosti v letech 1995 -

                        1999; čestný náčelník Ligy lesní moudrosti – pocta udělená náčelnictvem

                        LLM dne 11. 12. 2005;