80 rokov trampingu v Ivanke pri Dunaji

21.09.2021 09:16

Ivanka pri Dunaji je väčšia obec (s počtom obyvateľov cez 6000 kľudne aj mestečko...) neďaleko Bratislavy. Z hľadiska trampingu región, kde na prvých stránkach histórie už atrament dosť vybledol. Našťastie sa ešte dalo čo-to prečítať a prepísať.
Tak vznikla publikácia 80 ROKOV TRAMPINGU V IVANKE PRI DUNAJI, ktorá mapuje činnosť 80 osád (zaujímavá zhoda okolností) a necelej desiatky významnejších samotárov od roku 1941 po súčasnosť. Kniha je výsledkom cca 5 ročnej práce zostavovateľa Milana Halásza – Didiho, ktorému sekundovali hlavne Stanislav Šnirc – Špricek, Stanislav Legrády – Cvik a Dušan Laluha – Bakala. Časť informačných zdrojov je tiež od † Jozefa Zelnera – Pekelníka a samozrejme od členov trampských osád a ich rodinných príslušníkov.

Obsah je rozdelený do viacerých častí, v prvej nájde čitateľ stručný popis jednotlivých „vývojových“ období trampingu, nasleduje obsiahla časť s históriou osád v abecednom poradí, to isté o trampoch samotároch. Nasleduje prehľadné vyobrazenie vlajok a domoveniek. Ďalšie kapitoly sú venované totemom, výrobkom šikovných rúk ivanských trampov a reportážam z význačnejších podujatí, ktorých sa zúčastnili, alebo ich organizovali.

Hodnotu publikácie tvorí nielen obsah, ale aj prevedenie - má temer 250 strán formátu A4, snáď len kvalita tlače fotografií by mohla byť vyššia. Žiaľ, obmedzený náklad sa rozchytal doslovne za niekoľko hodín a v súčasnosti (september 2021) sa čaká na dotlač ďalších kusov.

Oficiálne uvedenie do života sa konalo v netrampskom prostredí námestia obce 20. 6. 2021. Pri tej príležitosti boli Trampské osady ivanské vyznamenané cenou obce Ivanka pri Dunaji za prínos, propagáciu a rozvoj obce.

D’Ady