* 9. 9. 1926 PaedDr. Jiří Lysák

20.12.2021 14:56

narodil se do učitelské rodiny; v době německé okupace

                         se zapojil do trampského hnutí, protifašistického odboje a Partyzánské

           družiny J. Hybeše, jejímž se stal historikem. Po válce se výrazně podílel na   

           rozvoji speciálního  školství, diagnostických a výchovných ústavů i 

           pedagogicko-psychologického poradenství; 18 let působil v Brně jako krajský  

           školní inspektor; jeho život byl naplněn veřejně prospěšnou prací, angažoval  

           se v mnoha funkcích, zejména ve Svazu protifašistických bojovníků

                        Podílel se na prosazení památníku v Kounicových kolejích, je autorem 

                        pomníku padlým partyzánům v Mohelně a spoluautorem pamětní desky

                        Vítězslavu Nezvalovi v Biskoupkách, Za svoji všestrannou činnost získal řadu

                        ocenění.

                        K jeho velkým zálibám patřila myslivost, po ukončení aktivní činnosti v roce

                        1988 strávil část života a spoustu šťastných chvil na hájence nad řekou

                        Oslavou.

           publicista, fotograf, pořádal vlastivědné přednášky a vydával vlastivědné a

           historické práce z Třebíčska – knihy Trampská vzpomínání – Ze slunného 

           údolí řeky Oslavy a Chvojnice (2006), Pooslaví a Pojihlaví (ODPM Gustava

           Klimenta v Třebíči a komise cestovního ruchu při radě ONV v Třebíči,

                        1. vydání 1964 – 4000 výtisků, 2. vydání 1997 a 3. vydání, doplněné, Areál

                        u Lamberka, 2005), Z kulturních památek Březníka (2007), Z dějin

                        Partyzánské družiny Josefa Hybeše (Třebíč: J. Lysák ve spolupráci

                        s vydavatelstvím Akcent, 280 s. ISBN 978-80-7268-891-3; 2011), Jan Sokol

                        z Lamberka (2012), Z historie trampingu do roku 1946 – Ze slunného

                        údolí řeky Oslavy a Chvojnice (nákladem vlastním syn Ivo Lysák, duben

                        2017);

                        /*Březník/