* 1. 1. 1963 MUDr. František Kožíšek, CSc. – Tichý mokasín (T. O. Santeken) – Biminiji (= Ten, který se nebojí jít sám)

03.01.2018 14:54

woodcrafter, filosof, woodrafterský historik

                        a publicista, povoláním vědecký pracovník v oblasti hygieny vody;

                        V letech 1980 - 1982 členem trampské osady Santeken, v letech 1982 -  1983

                        členem kmene lesní moudrosti Santeken, v roce 1983 členem kmene lesní

                        moudrosti Bílý Wampum (Praha), se kterým později udržoval styky jako stráž

                        lesní moudrosti a na jehož sněmu mu byly přiznávány pocty (orlí pera,

                        mistrovství, titul Sagamor).

                        Koncem 80. let se podílel na připravované obnově ilegální Ligy lesní

                        moudrosti, na jaře 1989 založil kmen lesní moudrosti Čej-Ka-Leška (Praha).

                        Po listopadu 1989 se angažoval při obnovení Ligy lesní moudrosti a byl jejím

                        jednatelem. Na podzim v roce 1991 z Ligy vystoupil. Je členem kmene Čej-Ka-

                        Leška (Praha), který není zapojen v žádné organizaci.

                        V letech 1990 - 1991 spolupracoval s časopisem Bizoní vítr, v letech 1992 –

                        2004 s časopisem Wampum Neskenonu.

                        Je autorem či spoluautorem publikací o woodcraftu či jeho historii (např.

                        Česká knižní bibliografie E. T. Setona (1990), Kniha o woodcraftu, Úvahy

                        nad woodcrafterským zákonem (1998), Seton v Praze (2006).

                        V roce 1996 navštívil Seton Castle v Seton Village u Santa Fe, patří k největším

                        znalcům E. T. Setona a historie woodcraftu.