† 1. 1. 2002 JUDr. Zdeněk Zizius – Zizek (Tulák Zizek nebo Fízl)

06.01.2017 09:20

spoluzakladatel první                  

                        slovenské T. O. Waikiki; publicista (příručky Kajakáři a kanoisté,

                        Nakladatelské družstvo Máje 1947, Zizius a kol.: Stavba, údržba a opravy lodí,

                        1978, Zizius a kol. (Vrátný, Burda, Černý, Kobes, Pátý): SNTL 1980:

                        Plachetnice; Zdeněk Zizius a kol.: Rekreační plavidla, stavba, opravy a plavba

                        SNTL 1991