† 1. 12. 2008 Robert Lošek – Berta (šerif T. O. Šťastná hvězda – celkem 23 let, T. O. Šedí Bobři)

11.03.2019 10:00

jihočeský krajský šerif (po Cody Billovi), kronikář; v mládi člen         

                          Foglarova čtenářského klubu (8822)