* 1. 2. 1937 Vladimír Polák – Mex

01.02.2017 10:32

fotograf pro časopis Trail; v roce 1968 emigroval

                        a žil v městečku Olten poblíž Basileje ve Švýcarsku; organizátor trampských

                        potlachů a slezin ve Švýcarsku i v Evropě; v Basileji založil v listopadu 1989

                        Občanské fórum Trampové – zajistil zásilku tiskáren a dalšího materiálu do

                        KC OF v Praze;