* 1. 3. 1946 Ivan Dvořák (T. O. Paběrky)

03.03.2016 13:26

– publicista, kniha Report (osudy židovské

                        rodiny), organizátor (pod hlavičkou TJ Nohyb pořádal folkové koncerty

                        v 70. létech - V. Merta atp.); Bezčasí (nohybská kultura v letech 1976-1985,

                        Galén 2011)