* 1. 4. 1908 Prof. RNDr. Ing. Pravdomil Svoboda, dr. techn., DrSc. – Šedý vlk

03.04.2018 07:54

v polovině

                         20. let vedl woodcrafterský Kmen Synů Želvy (LLM) v Příbrami, pro který

                         vydával časopis Lov; psal též do časopisu Vatra. V roce 1923 vydal (pod

                         přezdívkou Šedý vlk) příručku „O kroji“. V LLM byl nejmladším členem Rady

                         důvěrníků. Od dětství byl mimořádně dobrým malířem, pro LLM namaloval

                         první dekrety Orlích per, sám se stal prvním Bojovníkem (=Sagamorem) Ligy

                         v pouhých čtrnácti letech. Kreslil úsporným setonovským stylem v přírodě.

                         Napsal řadu knih o stromech a přírodě vůbec.

                         Později profesor, biolog a dendrolog, odborný spisovatel. Vedoucí katedry

                         dendrologie a geobotaniky Lesnické fakulty ČVUT. Zakladatel Arboreta

                         v Kostelci na Černými lesy, poté ředitel Botanické zahrady v Průhonicích

                         a Arboreta Borová Hora.