* 1. 6. 1920 MUDr. Ctirad Švehla – Bobr

03.08.2020 09:45

– hematolog, odborný publicista;

                        woodcrafter, zakládající člen kmene Wahpeton;

                         Ustavující sněm Kmene Wahpeton se uskutečnil 13. 6. 1936, C. Švehla byl

                         zvolen ohnivcem kmene.

                         Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                         22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                          Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž C. Švehla působil jako člen výboru.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                          akční výbor, v němž již nepůsobil.