* 1. 8. 1902 Hubert Friedrich – Quido (Přerov)

02.08.2017 13:44

woodcrafter;  nejprve skautský vůdce,

                         později náčelník přerovského Kmene Inků, dlouholetý přítel a spolupracovník

                         M. Seiferta;