* 1. 8. 1956 Prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

27.07.2016 11:58

– vysokoškolský pedagog (Fakulta tělesné

                        výchovy a sportu, odborné práce z kinantropologie; publicista (publikace

                        Tramping v období velké hospodářské krize v Československu 1929 -

                        1934. In: Acta Universitas Carolinae Gymnica, 1987, roč. 23, č. 2, str. 5 -

                        26, Československý skauting v období velké hospodářské krize 1929 -

                        1934. In: Acta Universitas Carolinae Gymnica 1990, roč. 26, č. 1, str. 81-94;

                        Český tramping 1918 - 1945, 1992)