*10. 1. 1919 Miroslav Roudný – Medvěd

14.03.2019 12:44

woodcrafter, člen kmene Wahpeton;    

                          jazykovědec, který se věnoval především terminologii.

                          /*Praha/