*10. 4. 1955 Bohumil Svoboda – Prcek (T. O. Fort Wiliams, 1969)

11.05.2020 10:10

básník, kronikář,

                          publicista, redaktor Obecnického zpravodaje; publikace VJERŠE A PJESNĚ,               

                          1995; VJERŠOTEPÁNÍ (NE)SMYSLNÉ, 1995 (Ilustrace Kateřina Kuželová,

                          vydala Knihovna Jana Drdy Příbram 1995; Obecnické úvodníky 2007

                          (ilustrace Iva Millerová)