*10. 6. 1991 Iva Pohunková (dříve Kapounová) – Kawi (šerifka T. O. Tuláci podzemí, Praha dříve Brno, 2011)

06.06.2016 11:25

s fotkami a výrobky oceněna v soutěži

                          Trasa a v Fotosoutěži Brdské vločky; básnířka a prozaička (Trapsavec 2013,

                          2014; Malý Trapsavec 2013); publikuje v časopisech – Klubovním hlasatel,

                          Bobří stopa, Eldorádo, Skaut – Junák, Puchejř, Roverská sosna; sbírka básní a

                          povídek Kapky v písku (předmluva J. Pohunek – Přebral, edice Trapsavecké

                          miniatury č. 42, 2015)