†10. 6. 2003 MUDr. Jaroslav Danda DrSc. – Hvízdavý Dan (Hradec Králové)

10.07.2018 12:43

                          pseudonymy Martin Adam, Benjamin Boeters, Jaroslav Dyntr, Arthur

                          E. Hales, J. W. Kingsley – lékař, docent dermatologie a venerologie (dermato-

                          venerologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové),

                          autor prací z oboru; spisovatel, autor dobrodružných, detektivních,

                          humoristických románů, divadelních a rozhlasových skečů a jedné operety;

                          keramik, řezbář, člen CTŘ; 21. výstava Clubu trampů řezbářů - Zlatý červotoč

                          1991;