*10. 8. 1923 Jan Oliva

01.08.2018 10:18

porotce Porta (1968 - 1970); skladatel, dramaturg, rozhlasový

                         redaktor, středoškolský pedagog, odborný publicista. 

                         Absolvent pedagogického oddělení pražské konzervatoře. Od roku 1947

                         učitel hudební školy v Teplicích. V letech 1950 - 1956 pedagog reálného

                         gymnázia a ředitel hudební školy v Ústí n. Labem, od roku 1956 hudební

                         redaktor, později vedoucí hudební redakce Čs. rozhlasu v Ústí nad Labem.

                         Složil hudbu ke hře D. Pražákové Ztracená písnička. - Spoluautor publikace

                         o lidové hudbě v severních Čechách, autor článků v denním tisku a v časopise

                         Hudební rozhledy. 

                         /*Kutná Hora/