*10. 8. 1944 Jaroslav David – Smolda (T. O. Karabina, Brno, 1968)

18.09.2019 13:04

– jeden z vydavatelů

                          trampského časopisu Tulák (1968 - 1973). Časopis se ilegálně tiskl v jeho

                          sklepě. Po předvolání na policii bylo vydávání časopisu zastaveno;  porotce

                          Trapsavce (1982)