†11. 1. 1943 Ladislav Brožek – Bill Broches

03.01.2018 15:01

začínal v r. 1919 v 6. oddíle BP skautů,

                          publicista v časopise Naše osady (1929 - 1931), člen sboru Dickey club trio;

                          odbojář; (popraven v Plötzensee);