†11. 1. 1970 Vladimír Ležák – Borin

30.12.2014 12:53

– novinářský pseudonym Otto Rikin – za I. sv. války          

                          v Cizinecké legii, po r. 1918 prozaik, dramatik a satirik; sekretář boxing

                          kroužku (30. léta); publicista v komunistickém tisku (např. v teoretickém

                          orgánu Komunistické internacionály mládeže instruktivní článek Práce mezi

                          trampy), v trampské hlídce Rudého večerníku a v časopise Tramp (1929 –

                          1931); po návštěvě SSSR v roce 1934 přešel do nakladatelství Melantrich a 

                          psal do Českého slova; v roce 1939 emigroval do Anglie, po II. sv. válce žil

                          v Austrálii – v Melbourne vydal v roce 1959 anglicky svou knihu Vykořenění

                          (The Uprooted Surrive); poté žil ve Skotsku a v Rakousku; zemřel při

                          návštěvě Československa;